admin
ความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และบันทึกข้อตกลง(MOA)

stem นักเรียนประถม

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม stem สำหรับนักเรียนประถม นักเรียนได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติเอง และสุดท้ายนำเสนอผลงาน

พี่ศิษย์เก่าพบน้อง

เช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ ให้โอวาทนักเรียนในฐานะศิษย์เก่า คุณสุกานดา

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 จุดประสงค์ให้นักเรียนรู้จักโรงเรียน คณะซิสเตอร์ คณะครู

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 นักเรียน ม.2 โรงเรียนนารีวุฒิ เข้ารับการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ จากทีมงานโรงเรียนดรุณาราชบุรี

เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง

นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิร่วมการแข่งขันวิชาการในรายการ เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง รายการแข่งขันตอบปัญหาของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งชนะผ่านรอบแรก และจะต้องแข่ขันในรอบต่อๆไป โดยมีเพื่อนๆ คุณครูร่วมให้กำลังใจ

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV