ข่าวประชาสัมพันธ์
 /  ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเอกชน

แนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเอกชน

แนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเอกชน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read more
ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 และแนวปฏิบัติการมาโรงเรียนของนักเรียน

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 และแนวปฏิบัติการมาโรงเรียนของนักเรียน

https://youtu.be/dFcJPIfjbVo Read more

แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ผู้ปกครองสามารถรับผลการเรียน(เอกสาร) ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2563 คลิกตามลิงค์ http://fmaonlines.com/nvschool/

Read more

แจ้ง ปฏิทินช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 63

แจ้ง ปฏิทินช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน และขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองให้นักเรียนติดตามตารางปฏิทินอย่างดี ในช่วงนี้ใกล้สอบปลายภาค ขอให้ผู้ปกครองกวดขันให้นักเรียนทบทวนหนังสือแบบเรียน งดใช้โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย ขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางโรงเรียน  

Read more

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2563

**รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบ 2 และมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2563      (ควรเปิดด้วยGoogle Chrome)

Read more

facebook

Recent Posts

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675