ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2567

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2567 ทางโรงเรียนจะได้ชี้แจงผู้ปกครองในหลากหลายเรื่อง

โอกาสนี้ท่านผู้ปกครองฟังคำแนะนำบุตรหลาน จากอธิการิณี ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ หลังจากนั้นซิสเตอร์นุจรินทร์ บุดดา ผู้จัดการ ได้ชี้แจงเรื่องระเบียบและเอกสาร

ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ได้บอกแนวทางการเรียนการสอนในระดับอนุบาล และซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ได้ชี้แจงภาพรวมในการจัดการเรียนการสอน

 

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV