ตรีวารฉลองแม่พระ

ตรีวารฉลองแม่พระ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนนารีวุฒิ มีวจนพิธีกรรมตรีวารเตรียมฉลองแม่พระวันแรกในตอนเช้า เพื่อเป็นการขอพรและรับฟังข้อคิดจากบรรดาซิสเตอร์

ตรีวารฉลองแม่พระ ตรีวารฉลองแม่พระ

ตรีวารฉลองแม่พระ

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV