วิชาการ
ปกไม่มีภาพ
กำลังใจเดินต่อไป

เราจะเดินหน้าต่อไป เพื่อความดีของเด็กๆ ขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความร่วมมือ จากผู้ปกครอง และคุณครูทุกคน

ปกไม่มีภาพ
ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และบันทึกข้อตกลง(MOA)

stem นักเรียนประถม

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม stem สำหรับนักเรียนประถม นักเรียนได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติเอง และสุดท้ายนำเสนอผลงาน

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 นักเรียน ม.2 โรงเรียนนารีวุฒิ เข้ารับการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ จากทีมงานโรงเรียนดรุณาราชบุรี

เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง

นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิร่วมการแข่งขันวิชาการในรายการ เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง รายการแข่งขันตอบปัญหาของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งชนะผ่านรอบแรก และจะต้องแข่ขันในรอบต่อๆไป โดยมีเพื่อนๆ คุณครูร่วมให้กำลังใจ

รายชื่อนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

จำนวนนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆในปีการศึกษา 2559 [upside_button class=”kopa-button pink-button small-button kopa-button-icon” link=”#http://www.nv.ac.th/homepage/media/slideshow/2016/Education-59.jpg” target=”_blank”]ชมภาพกิจกรรม[/upside_button]

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV