วิชาการ
 /  วิชาการ

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Read more
ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

วิชาการNo comments yet

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และบันทึกข้อตกลง(MOA) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนผู้ให้กับนักเรียนและให้โควต้าการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากับนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ ตามแนวปฏิบัติและข้อตกลง  คลิกเพื่อติดตามข่าวสารและชมภาพ 

Read more
ห้องเรียนพันธมิตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ห้องเรียนพันธมิตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วิชาการNo comments yet

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิ 1 ใน 32 โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนมัธยมเครือข่ายทั่วประเทศ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยซิสเตอร์ ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางหลักสูตรวิชาการ เพื่อร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรร่วมกันเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ตอบสนอง ความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับแนวโน้มอาชีพในศตวรรษที่21 และให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคงหลังจากการสำเร็จการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังจากนั้นคณะผู้ร่วมลงนามได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ด้วย  คลิกชมภาพ

Read more
stem นักเรียนประถม

stem นักเรียนประถม

วิชาการNo comments yet

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม stem สำหรับนักเรียนประถม นักเรียนได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติเอง และสุดท้ายนำเสนอผลงาน สนุกได้ความรู้ แบ่งปันช่วยกัน ไปดูครับว่าเด็กๆ เขาทำอะไรกันบ้าง  ชมภาพ  

Read more
การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ

วิชาการNo comments yet

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 นักเรียน ม.2 โรงเรียนนารีวุฒิ เข้ารับการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ จากทีมงานโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยบาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สื่อ การใช้สื่ออย่างมีสติและการรู้เท่าทันสื่อ นักเรียนได้ปฏิบัติการผลิตคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ คลิกชมภาพกิจกรรม

Read more
เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง

เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง

วิชาการNo comments yet

นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิร่วมการแข่งขันวิชาการในรายการ เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง รายการแข่งขันตอบปัญหาของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งชนะผ่านรอบแรก และจะต้องแข่ขันในรอบต่อๆไป โดยมีเพื่อนๆ คุณครูร่วมให้กำลังใจ และได้รับความรู้อย่างมากจากกูรูทั้ง 2 ท่าน เป็นกำลังใจให้สู้ๆ ต่อไปเพื่อที่จะได้เข้ารอบลึกๆ ติดตามชมรายกายได้จากhttps://www.facebook.com/เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง หรือช่อง 3 SD ช่อง28 ออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 9.00-9.30 น. มาเป็นกำลังใจใหเพื่อนๆเรา และได้ความรู้ด้วย  คลิกชมภาพ

Read more
กิจกรรมการเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ

กิจกรรมการเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ

วันที่ 28 ตุลาคม 63 นักเรียน ม.5 ทำc หลังจากนักเรียนได้รับการอบรม การเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ วันนี้นักเรียนได้แสดงฝีมือ การจัดร้านของกลุ่มตนเอง วางแผน จัดซื้อ จัดหา ผลิต และจำหน่าย แบ่งหน้าที่กัน เก่งกันจริงๆ นักเรียนสมัยนี้  คลิกชมภาพ

Read more