ข่าวเด่น N.V.

See more

วันวิชาการยกกำลัง 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิ จัดวันวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเอง นักเรียนรู้จักทำงานเป็นทีม เรียนรู้การแก้ไขปัญหา และรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ชมภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชาการ

See more
 • At 22:28
  กำลังใจเดินต่อไป

  เราจะเดินหน้าต่อไป เพื่อความดีของเด็กๆ ขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความร่วมมือ จากผู้ปกครอง และคุณครูทุกคน

  Read more
 • At 22:25
  ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ

  ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  Read more
 • ความร่วมมือทางวิชาการ
  At 22:16
  ความร่วมมือทางวิชาการ

  วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และบันทึกข้อตกลง(MOA) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนผู้ให้กับนักเรียนและให้โควต้าการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากับนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ

  Read more
 • ห้องเรียนพันธมิตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  At 13:56
  ห้องเรียนพันธมิตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิ 1 ใน 32 โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนมัธยมเครือข่ายทั่วประเทศ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  Read more
 • stem นักเรียนประถม
  At 10:04
  stem นักเรียนประถม

  วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม stem สำหรับนักเรียนประถม นักเรียนได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติเอง และสุดท้ายนำเสนอผลงาน สนุกได้ความรู้ แบ่งปันช่วยกัน ไปดูครับว่าเด็กๆ เขาทำอะไรกันบ้าง

  Read more
 • การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ
  At 09:55
  การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ

  วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 นักเรียน ม.2 โรงเรียนนารีวุฒิ เข้ารับการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ จากทีมงานโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยบาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ

  Read more
 • เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง
  At 14:06
  เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง

  นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิร่วมการแข่งขันวิชาการในรายการ เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง รายการแข่งขันตอบปัญหาของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งชนะผ่านรอบแรก และจะต้องแข่ขันในรอบต่อๆไป โดยมีเพื่อนๆ คุณครูร่วมให้กำลังใจ และได้รับความรู้อย่างมากจากกูรูทั้ง 2 ท่าน เป็นกำลังใจให้สู้ๆ

  Read more
 • กิจกรรมการเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ
  At 12:36
  กิจกรรมการเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ

  วันที่ 28 ตุลาคม 63 นักเรียน ม.5 ทำc หลังจากนักเรียนได้รับการอบรม การเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ วันนี้นักเรียนได้แสดงฝีมือ การจัดร้านของกลุ่มตนเอง วางแผน จัดซื้อ

  Read more

กิจกรรม

See more