ข่าวเด่น N.V.

See more

วันวิชาการยกกำลัง 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิ จัดวันวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเอง นักเรียนรู้จักทำงานเป็นทีม เรียนรู้การแก้ไขปัญหา และรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ชมภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชาการ

See more
 • At 22:28
  กำลังใจเดินต่อไป

  เราจะเดินหน้าต่อไป เพื่อความดีของเด็กๆ ขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความร่วมมือ จากผู้ปกครอง และคุณครูทุกคน

  Read more
 • At 22:25
  ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ

  ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  Read more
 • ความร่วมมือทางวิชาการ
  At 22:16
  ความร่วมมือทางวิชาการ

  วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และบันทึกข้อตกลง(MOA) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนผู้ให้กับนักเรียนและให้โควต้าการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากับนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ

  Read more
 • ห้องเรียนพันธมิตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  At 13:56
  ห้องเรียนพันธมิตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิ 1 ใน 32 โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนมัธยมเครือข่ายทั่วประเทศ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  Read more
 • stem นักเรียนประถม
  At 10:04
  stem นักเรียนประถม

  วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม stem สำหรับนักเรียนประถม นักเรียนได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติเอง และสุดท้ายนำเสนอผลงาน สนุกได้ความรู้ แบ่งปันช่วยกัน ไปดูครับว่าเด็กๆ เขาทำอะไรกันบ้าง

  Read more
 • การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ
  At 09:55
  การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ

  วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 นักเรียน ม.2 โรงเรียนนารีวุฒิ เข้ารับการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ จากทีมงานโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยบาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ

  Read more
 • เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง
  At 14:06
  เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง

  นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิร่วมการแข่งขันวิชาการในรายการ เวทีคนเก่ง ภาค ม.ปลายสายเก่ง รายการแข่งขันตอบปัญหาของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งชนะผ่านรอบแรก และจะต้องแข่ขันในรอบต่อๆไป โดยมีเพื่อนๆ คุณครูร่วมให้กำลังใจ และได้รับความรู้อย่างมากจากกูรูทั้ง 2 ท่าน เป็นกำลังใจให้สู้ๆ

  Read more
 • กิจกรรมการเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ
  At 12:36
  กิจกรรมการเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ

  วันที่ 28 ตุลาคม 63 นักเรียน ม.5 ทำc หลังจากนักเรียนได้รับการอบรม การเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ วันนี้นักเรียนได้แสดงฝีมือ การจัดร้านของกลุ่มตนเอง วางแผน จัดซื้อ

  Read more

กิจกรรม

See more
 • พี่ศิษย์เก่าพบน้อง
  At 11:13
  พี่ศิษย์เก่าพบน้อง

  เช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ ให้โอวาทนักเรียนในฐานะศิษย์เก่า คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ให้ข้อคิดนักเรียน “ให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความอดทน

  Read more
 • ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1
  At 12:04
  ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 จุดประสงค์ให้นักเรียนรู้จักโรงเรียน คณะซิสเตอร์ คณะครู มากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนรับทราบ โครงสร้างรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับทราบและเห็นความสำคัญของระเบียบวินัยและข้นพึงปฏิบัติของการเป็นนักเรียนนารีวุฒิ

  Read more
 • ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เยี่ยมโรงเรียนนารีวุฒิ
  At 11:22
  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เยี่ยมโรงเรียนนารีวุฒิ

  วันที่ 1-6 กรกฏาคม 2562 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เยี่ยมโรงเรียนารีวุฒิ ในช่วงเวลานี้กลุ่มต่างๆ จะเข้าพบซิสเตอร์ เพื่อซิสเตอร์สอบถามถึงปัญหา ให้คำแนะนำและที่สำคัญให้กำลังใจ พร้อมคำภาวนาเพื่อเราจะได้ดำเนินตามพระพรของพระเป็นเจ้าตามคำสอนและแบบอย่างของพ่อบอสโก มาเดอร์

  Read more
 • อบรม เนตรนารีจราจร
  At 15:45
  อบรม เนตรนารีจราจร

  วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนนารีวุฒิจัดอบรมเนตรนารี และยุวกาชาดจราจร รุ่นที่ 31 ตามโครงการ ขับขี่ปลอดภัย บนท้องถนน ของอำเภอบ้านโป่ง และสถานีตำรวจภูธร บ้านโป่ง

  Read more
clipvedio

Life in Upside

See our features courses or see all courses to see all.

สร้างเสริม ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ
ประกาศเรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
journal59_1
วารสารโรงเรียนนารีวุฒิ ฉบับที่ 40 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
sarn_nv_term1_2560
sarn_nv_term2_2560
sarn_nv_term1_2561

ลิงค์เครือข่าย

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675