เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนนารีุวฒิ

เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนนารีุวฒิ

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567  ได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ โดยใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบพรรคการเมือง

โดยมีพรรคการเมืองทั้งหมด 4 พรรคเข้าร่วม คือ

1.พรรค”ก้าวไม่ไกลก้าวซ้ายก้าวขวา

2.พรรค “NV Girls Gen number 2

3.พรรค”mercy”

4.พรรค”NVPDB.

การเลือกตั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสร้างความเข้มแข็งในระบบการเมืองภายในโรงเรียน

นอกจากนี้ การใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบพรรคการเมืองยังสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้หลักการของการเลือกตั้งในสังคมและการเมืองจริงๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีค่าและมีประโยชน์สำหรับนักเรียนในการเข้าใจกระบวนการการเลือกตั้งและการเมืองในระดับท้องถิ่น

โดยหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พรรคที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและชนะเลือกตั้งครั้งนี้คือ พรรค NV Girls Gen No. 2

ผลการเลือกตั้งจะเป็นการแสดงความเห็นของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานและนโยบายภายในโรงเรียนต่อไป

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV