Uncategorized
เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนนารีุวฒิ

เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนนารีุวฒิ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567  ได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ โดยใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบพรรคการเมือง โดยมีพรรคการเมืองทั้งหมด 4 พรรคเข้าร่วม

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV