กิจกรรม
 /  กิจกรรม
อบรม เนตรนารีจราจร

อบรม เนตรนารีจราจร

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง จัดอบรมเนตรนารีจราจร รุ่นที่ 30 โดยมี พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา ผู้กำกับการ สภ.บ้านโป่ง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและให้การอบรม พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่จราจร มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้เนตรนารีเข้าใจถึงกฎระเบียบ เครื่องหมายจราจร และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมช่วยเหลือสังคมเกิดความมันใจในตนเองที่จะทำความดี  คลิกชมภาพ

Read more
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4

กิจกรรมNo comments yet

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561  หลังจะเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา2561 คณะครู ม.1 ม.4 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบความเป็นมาของโรงเรียนนารีวุฒิ แนวทางการอบรม การเรียนการสอน วิธีปฏิบัติตนอย่างดีให้สมกับการเป็นนักเรียนนารีวุฒิ โดยมีซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาให้การอบรม ชี้แจงเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเรียน สุดท้ายนักเรียนแต่ละห้องได้ทำข้อตั้งใจ เป็นแนวปฏิบัติของห้องตนเอง สู้ๆนะคะเด็กๆ เพื่อความภาคภูมิของคุณพ่อ คุณแม่ และสมกับเป็นศิษย์ของนารีวุฒิ   คลิกชมภาพกิจกรรม ม.1      คลิกชมภาพกิจกรรม ม.4   

Read more

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675