admin
ปกไม่มีภาพ
เปิดรับสมัครคุณครูชั้นมัธยมศึกษา 2567 แล้ววันนี้เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครแล้วค่ะ ในปีการศึกษา 2567 !!! สำหรับคุณครูท่านใด สนใจต้องการเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา สามารถลงสมัครได้ตัวตนเอง ณ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนนารีวุฒิ ตั้งแต่วันนี้เป้นต้นไปเลยนะคะ

N.V. homecoming ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

เปิดแล้วนะกับงานศิษย์เก่า Homecoming N.V. ประจำปี 2567 ห่างหายไปนานกับงานศิษย์เก่า ที่เชื่อได้ค่ะว่าหลายคนต้องคิดถึง และปีนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสที่จะจัดขึ้นอีกครั้ง โดยครั้งนี้เราจัดขึ้น ณ

ปกไม่มีภาพ
ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปกไม่มีภาพ
สร้างเสริม ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายความปลอดภัยเป็นวาระเร่งด่วนในการสร้างเสริม ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด้านความปลอดภัย ของผู้เรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม

ปกไม่มีภาพ
ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ปกไม่มีภาพ
กำลังใจเดินต่อไป

เราจะเดินหน้าต่อไป เพื่อความดีของเด็กๆ ขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความร่วมมือ จากผู้ปกครอง และคุณครูทุกคน

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV