admin
 /  Posts created by admin

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2563

**รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2563     **สามารถดาวน์โหลดเอกสาร Bill Payment  ตั้งแต่วันที่ 14 -16 พฤศจิกายน 2562 เพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียน หากไม่ชำระภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  ถือว่าสละสิทธิ์    (ควรเปิดด้วยGoogle Chrome)

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาและรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีวุฒิและรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2563 ชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตา           ชั้นประถมศึกษา               มัธยมศึกษาปีที่ 1              และมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 63

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 63

ระเบียบการรับสมัครอนุบาล ระเบียบการรับสมัครประถมศึกษา   ระเบียบการรับสมัครมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระเบียบการรับสมัครมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกเพื่อดาวน์โหลด ใบรับรองผลการเรียน  ม.1 , ม.4

Read more
IEP – SME HAPPY DAY

IEP – SME HAPPY DAY

วิชาการNo comments yet

วันที่ 27-30 สิงหาคม 62 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม IEP – SME HAPPY DAY IN NARIVOOTH SCHOOL ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียน IEP – SME เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ จากกิจกรรมนี้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักแก้ปัญหา ฝึกการเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ สุดท้ายซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้ข้อคิดว่า การใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช้เรื่องยาก ขอให้เราได้กล้าพูด ฝึกฝนตนเอง เริ่มจากเรื่องรอบตัวเรา ไม่ใช้ปิดกิจกรรมเราจะหยุดเราต้องฝึกฝนต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ที่ดำเนินไปได้ด้วยดีมาก นักเรียนได้ประสบการณ์ที่ดีมาก   คลิกเพื่อติดตามข่าวสารและชมภาพ 

Read more
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถม

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถม

วิชาการNo comments yet

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนประถมทุกคน วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนารีวุฒิ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้กับการลงมือทำจริง ทดลองจริง ได้ผลงาน และสนุก มัน ฮา  คลิกชมภาพ

Read more
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562 พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ อาทิ Iphone XS ,Ipad Air ,หูฟังไร้สาย Padmate Pamu Scroll ,แบตเตอรี่สำรอง Eloop รุ่น E14 20000 mAh และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย คลิกที่ : https://www.etda.or.th/iub/

Read more
วันวิชาการ 62 “ตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านความรู้”

วันวิชาการ 62 “ตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านความรู้”

วิชาการNo comments yet

วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนนารีวุฒิ จัดวันวิชาการ “ตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านความรู้” กิจกรรม วันวิชาการ เพื่อให้นักเ่รียนมีโอกาสแสดงผลงานของตนเอง เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ติดตามพิธีเปิดได้ที่นี้คะ  ชมภาพ

Read more
พี่ศิษย์เก่าพบน้อง

พี่ศิษย์เก่าพบน้อง

กิจกรรมNo comments yet

เช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ ให้โอวาทนักเรียนในฐานะศิษย์เก่า คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ให้ข้อคิดนักเรียน “ให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความอดทน ขยัน โรงเรียนเตรียมพร้อมให้นักเรียนทุกอย่าง โรงเรียนนนี้ระเบียบวินัยดี ภาษาอังกฤษไม่แพ้ใคร ซิสเตอร์ คุณครู เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างดี สุดท้ายให้เราภูมิใจในโรงเรียนของเรา นารีวุฒิ ” หลังจากให้โอวาทคุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา เข้าเยี่ยมซิสเตอร์ ขอบคุณซิสเตอร์ที่อบรมสั่งสอน ให้ความรัก ท่านเรียนที่โรงเรียนนารีวุฒิ เป็นเวลา 10 ปี เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ รุ่นที่ 22  

Read more
ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

กิจกรรมNo comments yet

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 จุดประสงค์ให้นักเรียนรู้จักโรงเรียน คณะซิสเตอร์ คณะครู มากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนรับทราบ โครงสร้างรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับทราบและเห็นความสำคัญของระเบียบวินัยและข้นพึงปฏิบัติของการเป็นนักเรียนนารีวุฒิ พร้อมทั้งฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม รู้จักทำงานร่วมกัน สานสัมพนธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักเรียนและครู  คลิกชมภาพ  

Read more
แนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษ

แนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษ

วิชาการNo comments yet

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโอกาสดีๆ จากผู้ใหญ่ใจดี บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดย อ.จิตปภา สุพันธะ (Mickey eduzone) เป็นผู้เกริ่นนำโครงการให้ทุนไปต่างประเทศและให้แนวคิดกับพวกเราในการที่กล้าใช้ภาษาอังกฤษ เป็นผู้ที่เล่าประสบการณ์ของตนเองในการเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนและไปศึกษาต่อต่างประเทศและแนะนำแหล่งการเรียนรู้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ   อ.หทัยมาต พงษ์เกษม (ไอลีน) เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในการแนะนำทุนที่จะไปศึกษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเยอรมัน อ.มนัสวีย์ (อาจารย์โน้ต) เป็นอาจารย์จากมหาลัยมหิดล มาเล่าประสบการณ์การเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกา และประโยชน์ที่เกิดจากการที่เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี เป็นการสร้างแรงบันดารใจให้กับนักเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสำหรับประสบการณ์ดีๆ ขอบพระเป็นเจ้าตอบแทนท่าน  คลิกชมภาพกิจกรรม

Read more

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675