ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ 24 พฤษภาคม 256

ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ 24 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567, โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดงานฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2567

เริ่มด้วยการแห่รูปปั้นแม่พระรอบโรงเรียน โดยมีคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ กับคุณพ่อสมชาติ ผิวเกลี้ยง เข้าร่วมพิธี

และได้รับโอวาทเกี่ยวกับความรักอันยิ่งใหญ่ที่แม่มีต่อลูกจากท่าน

  

หลังเสร็จจากการให้โอวาทได้มีการวางดอกไม้เพื่อแสดงความรักต่อแม่พระองค์อุปถัมภ์ รวมถึงการเผากระดาษคำอวยพรจากเด็กๆและครูทุกท่าน

และในปีนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญคุณพ่อทั้งสองท่านเสกอาคารเรียนของโรงเรียนทุกหลัง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสำหรับเราทุกคน

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV