March 2019
ความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และบันทึกข้อตกลง(MOA)

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV