Month: February 2019
 /   /  Month: February 2019
ห้องเรียนพันธมิตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ห้องเรียนพันธมิตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วิชาการNo comments yet

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิ 1 ใน 32 โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนมัธยมเครือข่ายทั่วประเทศ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยซิสเตอร์ ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางหลักสูตรวิชาการ เพื่อร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรร่วมกันเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ตอบสนอง ความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับแนวโน้มอาชีพในศตวรรษที่21 และให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคงหลังจากการสำเร็จการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังจากนั้นคณะผู้ร่วมลงนามได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ด้วย  คลิกชมภาพ

Read more