กิจกรรมการเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ
 /  นารีวุฒิสัมพันธ์ชุมชน / วิชาการ / กิจกรรมการเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ
กิจกรรมการเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ

กิจกรรมการเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ

วันที่ 28 ตุลาคม 63 นักเรียน ม.5 ทำc หลังจากนักเรียนได้รับการอบรม การเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ วันนี้นักเรียนได้แสดงฝีมือ การจัดร้านของกลุ่มตนเอง วางแผน จัดซื้อ จัดหา ผลิต และจำหน่าย แบ่งหน้าที่กัน เก่งกันจริงๆ นักเรียนสมัยนี้  คลิกชมภาพ
003

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*