Month: June 2017
 /   /  Month: June 2017
อบรม เนตรนารีจราจร

อบรม เนตรนารีจราจร

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนนารีวุฒิจัดอบรมเนตรนารี และยุวกาชาดจราจร รุ่นที่ 31 ตามโครงการ ขับขี่ปลอดภัย บนท้องถนน ของอำเภอบ้านโป่ง และสถานีตำรวจภูธร บ้านโป่ง โดยนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่งเป็นประธานเปิดการอบรมและให้การอบรม พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่จราจร มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้เนตรนารีเข้าใจถึงกฎระเบียบ เครื่องหมายจราจร และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมช่วยเหลือสังคมเกิดความมันใจในตนเองที่จะทำความดี  คลิกชมภาพ  

Read more
กิจกรรมการเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ

กิจกรรมการเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ

วันที่ 28 ตุลาคม 63 นักเรียน ม.5 ทำc หลังจากนักเรียนได้รับการอบรม การเรียนรู้ บนฐานผู้ประกอบการ วันนี้นักเรียนได้แสดงฝีมือ การจัดร้านของกลุ่มตนเอง วางแผน จัดซื้อ จัดหา ผลิต และจำหน่าย แบ่งหน้าที่กัน เก่งกันจริงๆ นักเรียนสมัยนี้  คลิกชมภาพ

Read more