Month: June 2017
 /   /  Month: June 2017
อบรม เนตรนารีจราจร

อบรม เนตรนารีจราจร

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนนารีวุฒิจัดอบรมเนตรนารี และยุวกาชาดจราจร รุ่นที่ 31 ตามโครงการ ขับขี่ปลอดภัย บนท้องถนน ของอำเภอบ้านโป่ง และสถานีตำรวจภูธร บ้านโป่ง โดยนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่งเป็นประธานเปิดการอบรมและให้การอบรม พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่จราจร มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้เนตรนารีเข้าใจถึงกฎระเบียบ เครื่องหมายจราจร และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมช่วยเหลือสังคมเกิดความมันใจในตนเองที่จะทำความดี  คลิกชมภาพ  

Read more
โครงการพลังงานสัญจร

โครงการพลังงานสัญจร

ขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 มิถุนายน 2562 บริษัท ปตท. จัดโครงการพลังงานสัญจร ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน พลังงานสะอาด ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพลังงานแห่งอนาคต ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสำหรับประโยชน์เพื่อเด็ก อนาคตของชาติ  คลิกชมภาพ  

Read more

facebook

Recent Posts

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675