การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 นักเรียน ม.2 โรงเรียนนารีวุฒิ เข้ารับการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ จากทีมงานโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยบาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สื่อ การใช้สื่ออย่างมีสติและการรู้เท่าทันสื่อ นักเรียนได้ปฏิบัติการผลิตคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ คลิกชมภาพกิจกรรม

a3 a5

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV