กำลังใจเดินต่อไป
 /  วิชาการ / กำลังใจเดินต่อไป

กำลังใจเดินต่อไป

11
เราจะเดินหน้าต่อไป เพื่อความดีของเด็กๆ ขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความร่วมมือ จากผู้ปกครอง และคุณครูทุกคน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*