ไหว้ครูโรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครูโรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567  โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ บริเวณลาน NV
วันไหว้ครูเป็นการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ
เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความกตัญญุรู้คุณ
และรู้จักรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
ทุกท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ที่ https://www.youtube.com/โรงเรียนนารีวุฒิ

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV