ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ
 /  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

img23 img27value 2565-1 value 2565-2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*