ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
 /  กิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เช้า วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โรงเรียนนารีวุฒสูง 12-17 ปี เข้ารับไฟแซร์

ไฟเซอร์.jpg

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675