ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
 /  กิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฉีดวัคซีนไฟเซอร์