February 2018
พี่ศิษย์เก่าพบน้อง

เช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ ให้โอวาทนักเรียนในฐานะศิษย์เก่า คุณสุกานดา

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 จุดประสงค์ให้นักเรียนรู้จักโรงเรียน คณะซิสเตอร์ คณะครู

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV