Month: February 2018
 /   /  Month: February 2018
พี่ศิษย์เก่าพบน้อง

พี่ศิษย์เก่าพบน้อง

กิจกรรมNo comments yet

เช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ ให้โอวาทนักเรียนในฐานะศิษย์เก่า คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ให้ข้อคิดนักเรียน “ให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความอดทน ขยัน โรงเรียนเตรียมพร้อมให้นักเรียนทุกอย่าง โรงเรียนนนี้ระเบียบวินัยดี ภาษาอังกฤษไม่แพ้ใคร ซิสเตอร์ คุณครู เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างดี สุดท้ายให้เราภูมิใจในโรงเรียนของเรา นารีวุฒิ ” หลังจากให้โอวาทคุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา เข้าเยี่ยมซิสเตอร์ ขอบคุณซิสเตอร์ที่อบรมสั่งสอน ให้ความรัก ท่านเรียนที่โรงเรียนนารีวุฒิ เป็นเวลา 10 ปี เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ รุ่นที่ 22  

Read more
ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

กิจกรรมNo comments yet

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 จุดประสงค์ให้นักเรียนรู้จักโรงเรียน คณะซิสเตอร์ คณะครู มากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนรับทราบ โครงสร้างรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับทราบและเห็นความสำคัญของระเบียบวินัยและข้นพึงปฏิบัติของการเป็นนักเรียนนารีวุฒิ พร้อมทั้งฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม รู้จักทำงานร่วมกัน สานสัมพนธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักเรียนและครู  คลิกชมภาพ  

Read more