admin
 /  Posts created by admin
ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 และแนวปฏิบัติการมาโรงเรียนของนักเรียน

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 และแนวปฏิบัติการมาโรงเรียนของนักเรียน

https://youtu.be/dFcJPIfjbVo Read more
ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

วิชาการNo comments yet

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และบันทึกข้อตกลง(MOA) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนผู้ให้กับนักเรียนและให้โควต้าการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากับนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ ตามแนวปฏิบัติและข้อตกลง  คลิกเพื่อติดตามข่าวสารและชมภาพ 

Read more
ห้องเรียนพันธมิตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ห้องเรียนพันธมิตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วิชาการNo comments yet

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิ 1 ใน 32 โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนมัธยมเครือข่ายทั่วประเทศ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยซิสเตอร์ ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางหลักสูตรวิชาการ เพื่อร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรร่วมกันเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ตอบสนอง ความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับแนวโน้มอาชีพในศตวรรษที่21 และให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคงหลังจากการสำเร็จการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังจากนั้นคณะผู้ร่วมลงนามได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ด้วย  คลิกชมภาพ

Read more
stem นักเรียนประถม

stem นักเรียนประถม

วิชาการNo comments yet

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรม stem สำหรับนักเรียนประถม นักเรียนได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติเอง และสุดท้ายนำเสนอผลงาน สนุกได้ความรู้ แบ่งปันช่วยกัน ไปดูครับว่าเด็กๆ เขาทำอะไรกันบ้าง  ชมภาพ  

Read more
พี่ศิษย์เก่าพบน้อง

พี่ศิษย์เก่าพบน้อง

กิจกรรมNo comments yet

เช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ ให้โอวาทนักเรียนในฐานะศิษย์เก่า คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ให้ข้อคิดนักเรียน “ให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความอดทน ขยัน โรงเรียนเตรียมพร้อมให้นักเรียนทุกอย่าง โรงเรียนนนี้ระเบียบวินัยดี ภาษาอังกฤษไม่แพ้ใคร ซิสเตอร์ คุณครู เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างดี สุดท้ายให้เราภูมิใจในโรงเรียนของเรา นารีวุฒิ ” หลังจากให้โอวาทคุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา เข้าเยี่ยมซิสเตอร์ ขอบคุณซิสเตอร์ที่อบรมสั่งสอน ให้ความรัก ท่านเรียนที่โรงเรียนนารีวุฒิ เป็นเวลา 10 ปี เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ รุ่นที่ 22  

Read more
ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1

กิจกรรมNo comments yet

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 จุดประสงค์ให้นักเรียนรู้จักโรงเรียน คณะซิสเตอร์ คณะครู มากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนรับทราบ โครงสร้างรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับทราบและเห็นความสำคัญของระเบียบวินัยและข้นพึงปฏิบัติของการเป็นนักเรียนนารีวุฒิ พร้อมทั้งฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม รู้จักทำงานร่วมกัน สานสัมพนธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักเรียนและครู  คลิกชมภาพ  

Read more
การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ

วิชาการNo comments yet

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 นักเรียน ม.2 โรงเรียนนารีวุฒิ เข้ารับการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สื่อ จากทีมงานโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยบาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สื่อ การใช้สื่ออย่างมีสติและการรู้เท่าทันสื่อ นักเรียนได้ปฏิบัติการผลิตคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ คลิกชมภาพกิจกรรม

Read more

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675