admin
ตรีวารฉลองแม่พระ

ตรีวารฉลองแม่พระ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนนารีวุฒิ มีวจนพิธีกรรมตรีวารเตรียมฉลองแม่พระวันแรกในตอนเช้า เพื่อเป็นการขอพรและรับฟังข้อคิดจากบรรดาซิสเตอร์

เปิดภาคเรียนวันแรก

เปิดภาคเรียนวันแรก ที่โรงเรียนนารีวุฒิ: ต้อนรับอธิการิณี “ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ” และผู้จัดการ “ซิสเตอร์นุจรินทร์ บุดดา” วันนี้ที่โรงเรียนนารีวุฒิ นับเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกอย่างเป็นทางการ

โรงเรียนนารีวุฒิ รับสมัครครูมัธยม ปีการศึกษา 2567
รับสมัครครูมัธยม ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนนารีวุฒิ รับสมัครครูมัธยม ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนนารีวุฒิ ขอเชิญครูที่มีความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานกับเราในตำแหน่งครูมัธยม โรงเรียนเรามุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียนอย่างครบวงจร เพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่สังคมและชีวิตประจำวันอย่างเต็มตามความสามารถของตนเอง    

ปกไม่มีภาพ
เปิดรับสมัครคุณครูชั้นมัธยมศึกษา 2567 แล้ววันนี้เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครแล้วค่ะ ในปีการศึกษา 2567 !!! สำหรับคุณครูท่านใด สนใจต้องการเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา สามารถลงสมัครได้ตัวตนเอง ณ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนนารีวุฒิ ตั้งแต่วันนี้เป้นต้นไปเลยนะคะ

N.V. homecoming ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

เปิดแล้วนะกับงานศิษย์เก่า Homecoming N.V. ประจำปี 2567 ห่างหายไปนานกับงานศิษย์เก่า ที่เชื่อได้ค่ะว่าหลายคนต้องคิดถึง และปีนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสที่จะจัดขึ้นอีกครั้ง โดยครั้งนี้เราจัดขึ้น ณ

ปกไม่มีภาพ
ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปกไม่มีภาพ
สร้างเสริม ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายความปลอดภัยเป็นวาระเร่งด่วนในการสร้างเสริม ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด้านความปลอดภัย ของผู้เรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV