ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ติด 0 /ติด ร)

 

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

**นักเรียนที่ไม่มีผลการเรียนแสดงให้ติดต่อแผนกวัดผล ในวันรับผลการเรียน 30 มีนาคม 2561**

 

 

 

 

 

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675