คลังข้อสอบ Online

โรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จัดทำคลังข้อสอบ Online เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษา ทดสอบตัวเอง โดยได้รวบร่วมข้อสอบจากแหล่งต่างๆ   นักเรียนโรงเรียนในเครือสามารถใช้ได้ ตามlink นี้ได้เลย

แบ่งปันข่าวสารของเรา ให้เพื่อนของคุณ
Facebook NV