คลังข้อสอบ Online
 /  คลังข้อสอบ Online

โรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จัดทำคลังข้อสอบ Online เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษา ทดสอบตัวเอง โดยได้รวบร่วมข้อสอบจากแหล่งต่างๆ   นักเรียนโรงเรียนในเครือสามารถใช้ได้ ตามlink นี้ได้เลย

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675