ช่วงการแพร่ระบบของ โควิด-19 กับการเรียนออนไลน์
 /  ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิชาการ / ช่วงการแพร่ระบบของ โควิด-19 กับการเรียนออนไลน์
ช่วงการแพร่ระบบของ โควิด-19 กับการเรียนออนไลน์

ช่วงการแพร่ระบบของ โควิด-19 กับการเรียนออนไลน์

ช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 กับการเรียนออนไลน์   การระบาดของ โควิด-19  ทำให้เราไม่สามารถ เรียนแบบปกติได้ (ON-SITE) ทำให้เราต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนเป็นแบบออนไลน์  โรงเรียนจึงจัดระบบการเรียน เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวให้มากที่สุดและเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนเอง

ประชาสัมพันธ์เลื่อนเป
01
public relations

09
02
03
04
05
06 07 08

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675