ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564
 /  ข่าวประชาสัมพันธ์ / นารีวุฒิสัมพันธ์ชุมชน / ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และให้นักเรียนสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียน

         อนุบาล                   ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษาตอนต้น                    มัธยมศึกษาตอนปลาย

     เตรียมอนุบาล                ป.1/1                                   ม.1/1                                                 ม.4/1

           อ.1/1                         ป.1/2                                   ม.1/2                                                 ม.4/2

           อ.1/2                         ป.2/1                                   ม.1/3                                                 ม.4/3

           อ.2/1                         ป.2/2                                   ม.1/4                                                 ม.4/4

           อ.2/2                         ป.3/1                                   ม.1/5                                                 ม.4/5

           อ.3/1                         ป.3/2                                   ม.2/1                                                 ม.5/1

           อ.3/2                         ป.4/1                                   ม.2/2                                                 ม.5/2

                                              ป.4/2                                   ม.2/3                                                 ม.5/3

                                              ป.5/1                                   ม.2/4                                                 ม.5/4

                                              ป.5/2                                   ม.2/5                                                 ม.5/5

                                              ป.5/3                                   ม.3/1                                                  ม.6/1

                                              ป.6/1                                   ม.3/2                                                  ม.6/2

                                              ป.6/2                                   ม.3/3                                                  ม.6/3

                                              ป.6/3                                   ม.3/4                                                  ม.6/4

                                                                                           ม.3/5                                                  ม.6/5

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675