แจ้ง ปฏิทินช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 63
 /  ข่าวประชาสัมพันธ์ / แจ้ง ปฏิทินช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 63

แจ้ง ปฏิทินช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 63

แจ้ง ปฏิทินช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน และขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองให้นักเรียนติดตามตารางปฏิทินอย่างดี ในช่วงนี้ใกล้สอบปลายภาค ขอให้ผู้ปกครองกวดขันให้นักเรียนทบทวนหนังสือแบบเรียน งดใช้โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย ขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางโรงเรียน

 calendar1-63

calendar2-63

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*

facebook

Recent Posts

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675