ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาและรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีวุฒิ
 /  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาและรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาและรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีวุฒิ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีวุฒิและรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีวุฒิ ปีการศึกษา 2563

ชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาhot           ชั้นประถมศึกษาhot               มัธยมศึกษาปีที่ 1hot              และมัธยมศึกษาปีที่ 4hot

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675