ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4
 /  กิจกรรม / ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561  หลังจะเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา2561 คณะครู ม.1 ม.4 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบความเป็นมาของโรงเรียนนารีวุฒิ แนวทางการอบรม การเรียนการสอน วิธีปฏิบัติตนอย่างดีให้สมกับการเป็นนักเรียนนารีวุฒิ โดยมีซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาให้การอบรม ชี้แจงเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเรียน สุดท้ายนักเรียนแต่ละห้องได้ทำข้อตั้งใจ เป็นแนวปฏิบัติของห้องตนเอง สู้ๆนะคะเด็กๆ เพื่อความภาคภูมิของคุณพ่อ คุณแม่ และสมกับเป็นศิษย์ของนารีวุฒิ   คลิกชมภาพกิจกรรม ม.1      คลิกชมภาพกิจกรรม ม.4 

01

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675